Spotkania z Humanistyką Cyfrową


W 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim zainaugurowane zostały „Spotkania z Humanistyką Cyfrową”. Pierwszy wykład odbył się 26 maja 2017 r. i połączony był z cyklem „Wrocławskich Kolokwiów Etnolingwistycznych”. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w semestrze, a ich problematyka dotyczy praktyk poznawczych językoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa i informatologii w erze cyfrowej.

Opieka merytoryczna nad wykładami:
prof. dr hab. Adam Pawłowski, Pełnomocnik Rektora UWr ds. Humanistyki Cyfrowej

Najbliższe spotkania

Prezenter Tytuł wystąpienia  Data

Dotychczasowe spotkania

Prezenter Tytuł wystąpienia DATA
prof. dr hab. Adam PawłowskiHumanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?2017.05.26
dr Maciej MarylCyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwości2017.10.27
dr hab. Maciej EderFilologia cyfrowa, a może raczej eksperymentalna? Kilka uwag metodologicznych2018.03.02
dr Ksenia Stanicka-BrzezickaDziedzictwo kultury materialnej jako przedmiot badań humanistyki cyfrowej. Projekt „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa (FoKO)“2018.04.06
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAMJakich wskaźników bibliometrycznych używają habilitanci w autoreferatach? Dziedzinowe wzory obycia z metrykami 2018.06.08
dr hab. Marek Słoń,
dr hab. Bogumił Szady
Wpływ narzędzi cyfrowych na edytorstwo źródeł i geografię historyczną: perspektywy i wyzwania2018.12.14
dr hab. Tomasz GackowskiNowoczesne narzędzia badawcze w naukach humanistycznych i społecznych – od eyetrackingu, przez EDA/GSR po facetracking2019.01.11
dr hab. Katarzyna KlessaAnnotation Pro – anotacja i eksploracja anotacji nagrań mowy. Prezentacja i demonstracja działania programu2019.05.24
dr hab. Jan RybickiBlaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich 2019.06.07
dr Jessie LabovTekst jako kolejna granica: eksploracja tekstu, NLP i przyszłość nauk humanistycznych 2019.11.08
dr Mila OivaKonstruowanie wizerunku politycznego celebryty. Lajos Kossuth w tekstach prasowych z połowy XIX wieku2019.11.22

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Mobirise page maker - Details here