Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie trzecie

Filologia cyfrowa, a może raczej eksperymentalna? Kilka uwag metodologicznychdr hab. Maciej Eder
2 marca 2018 r., godz. 12.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, 
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Przedmiotem wystąpienia będą zagadnienia związane ze statystycznymi metodami stosowanymi w humanistyce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylometrii. Przedstawione zostaną pojęcia atrybucji autorskiej, stylometrii wielkoskalowej (distant reading) i analizy sekwencyjnej. Podstawowe pytanie, jakie będzie towarzyszyć poruszanym w wystąpieniu tematom, sprowadzać się będzie do kwestii wiarygodności eksperymentu: czy wyniki, jakie uzyskuje się dzięki automatycznej analizie tekstu, dają podstawy do formułowania ogólnych wniosków na temat literatury? 

Maciej Eder, dr hab., dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwent wrocławskiej polonistyki. Przez lata zajmował się literaturą dawną i edytorstwem (m.in. wydał De libertate politica Andrzeja Wolana oraz anonimowe Rozmowy Salomona z Marchołtem), ostatnio pracuje głównie nad zagadnieniami językoznawstwa kwantytatywnego, w tym nad metodologicznymi założeniami atrybucji autorskiej opartej o miary statystyczne. Wiceprzewodniczący Akcji COST “Distant Reading”, członek redakcji czasopisma Digital Scholarship in the Humanities, główny autor biblioteki programistycznej “stylo” przeznaczonej do badań stylometrycznych, współzałożyciel grupy badawczej Computational Stylistics Group, współpomysłodawca cyklu wykładów Lunch z Humanistyką Cyfrową w IJP PAN. 

prezentacja sieciowa
prezentacja w formacie PDF

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Made with Mobirise - More here