Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie ósme

Annotation Pro – anotacja i eksploracja anotacji nagrań mowy. Prezentacja i demonstracja działania programu

dr hab. Katarzyna Klessa 
24 maja 2019 r., godz. 13.00 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego) 

 

Annotation Pro (annotationpro.org) jest narzędziem służącym do tworzenia wielowarstwowych, zsynchronizowanych opisów nagrań mowy w zakresie cech językowych oraz parajęzykowych i pozajęzykowych, takich jak na przykład emocje w głosie. Program umożliwia eksplorację i analizę tak opisanych danych za pomocą dostępnych wtyczek (ang. plugins). Dzięki informacji o czasowych znacznikach segmentów można m.in. automatycznie generować charakterystyki iloczasowe i rytmiczne wypowiedzi, analizować zmienność tempa mowy i rozpoznawać zmiany własności czasowych wypowiedzi w toku konwersacji. Jedną z najnowszych wtyczek do programu jest ANNPRO, służąca do automatycznej segmentacji i transkrypcji nagrań mowy. Program umieszczony jest w zasobach konsorcjum CLARIN-PL (mowa.clarin-pl.eu/tools/annotationpro). Skonfigurowany jest w taki sposób, że daje możliwość pracy w trybie stacjonarnym, co jest szczególnie istotne w przypadku danych wrażliwych, których przetwarzanie on-line jest zabronione prawem. Annotation Pro umożliwia transfer danych z arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych oraz innych narzędzi anotujących mowę, gestykulację i mimikę (np. Praat czy ELAN). Jego dodatkową funkcjonalnością jest tryb testu percepcyjnego.

Dr hab. Katarzyna Klessa, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w językoznawczych badaniach empirycznych, najczęściej opartych na danych korpusowych. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to fonetyka eksperymentalna i badanie cech językowych i parajęzykowych w komunikacji międzyludzkiej (m.in. emocje w głosie, dopasowanie komunikacyjne rozmówców, relacje prozodia mowy – gesty). Na potrzeby takich analiz zainicjowała implementację i współtworzy ogólnodostępne oprogramowanie komputerowe Annotation Pro (annotationpro.org), służące do wielowarstwowej anotacji cech językowych i parajęzykowych wypowiedzi. Angażuje się również w budowanie językowych baz danych i archiwów cyfrowych. Uczestniczyła w tworzeniu portalu languagesindanger.eu, popularyzującego wiedzę o językach mniejszościowych i zagrożonych, oraz archiwum internetowego inne-jezyki.amu.edu.pl: Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków.

prezentacja w formacie PDF

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Designed with Mobirise bootstrap site template