O nas
Pracownia Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego powstała dzięki realizacji grantu restrukturyzacyjnego MNiSW nr 6674/E-344/R/2017, przyznanego w 2017 r. Kierownikiem projektu obejmującego remont pomieszczeń, zakup sprzętu i prace logistyczne związane z przygotowaniem oprogramowania była prof. Bożena Koredczuk, dyrektor IINiB.

Pracownia znajduje się w pomieszczeniach IINiB przy placu Uniwersyteckim 9/13. Jej zespół tworzą młodzi, dynamiczni i kreatywni pracownicy oraz doktoranci IINiB UWr.

Wyposażenie PHC 
– skaner dziełowy Book2net Ultra II,
– skaner płaski A3 Plustek OpticPro A320,
– stół bezcieniowy do digitalizacji danych wielkoformatowych,
– okulograf stacjonarny SMI REDn Professional 60Hz,
– komputery do bieżącego przetwarzania danych,
– stacje robocze do obróbki OCR.

Cele
Pracownia powołana została w związku z dynamicznym rozwojem humanistyki cyfrowej na świecie i w Polsce. Do jej zadań należy digitalizacja i przetwarzanie danych w różnych formatach, a także późniejsze ich udostępnianie. W tym celu utworzono bibliotekę cyfrową, opartą na oprogramowaniu Omeka. Pozyskiwanie i digitalizacja tekstów lub materiałów graficznych nie jest jednak podstawowym zadaniem PHC. Dane te służą do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury informacji, konstruowania interfejsów użytkownika, analizy recepcji bodźców graficznych czy automatycznego przetwarzania tekstu. To ostatnie zadanie realizowane jest we współpracy z konsorcjum CLARIN-PL, które jest krajowym liderem badań z zakresu przetwarzania języka polskiego. 
Oprócz zadań stricte naukowych ambicją PHC jest:
– digitalizacja dziedzictwa kulturowego Śląska,
– digitalizacja dziedzictwa kresowego (głównie lwowskiego), związanego z powstaniem i rozwojem życia naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim i we Wrocławiu,
– stworzenie repozytorium głosów Dolnego Śląska, dokumentującego dźwiękową historię naszego regionu. 

-----------
Zarządzenie nr 93/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 4 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

This website was built with Mobirise