Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie dziesiąte

Tekst jako kolejna granica: eksploracja tekstu, NLP i przyszłość nauk humanistycznych

dr Jessie Labov
8 listopada 2019 r., godz. 12:00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego) 

 

Termin „humanistyka cyfrowa” jest używany do opisu różnorodnych działań – od badań opartych na zbiorach danych w dyscyplinach humanistycznych po wystawy interaktywne w instytucjach dziedzictwa kulturowego. Coraz trudniej jest więc wskazać dominujący nurt rozwoju lub konkretne trendy dyscyplinarne w obrębie tego kierunku. W początkach XXI w. większość projektów historii cyfrowej skupiała się na wizualizacji wyników za pomocą map lub wykresów, co pozwoliło na znaczne rozszerzenie skali badań. Jednak szybki rozwój metod automatycznej analizy tekstu, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat w lingwistyce i literaturoznawstwie, ma wpływ także na inne obszary HC. Na przykład historycy i socjolodzy wykorzystują te nowe metody, włączając je w tradycyjne metodologie swoich nauk. Pojawia się jednak pytanie, czy narzędzia automatycznego przetwarzania tekstu mogą rzeczywiście wkraczać na teren coraz to innych dyscyplin. Podczas wykładu postaram się wyjaśnić – na przykładzie dwóch projektów: Reading Kultura from a Distance i Planet Telex, polegających na wydobyciu metadanych i eksploracji tekstu – jakie są rezultaty przekraczania przez badaczy języka granic dyscyplin niezwiązanych z językoznawstwem bądź filologią

Dr Jessie Labov jest dyrektorem ds. Rozwoju akademickiego i instytucjonalnego w McDaniel College Budapest oraz pracownikiem naukowym Centre for Media, Data and Society na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Wcześniej była profesorem i wykładowcą Ohio State University na Wydziale Języków i Kultur Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich. Jej książka Transatlantic Central Europe: Contesting Geography and Redefining Culture Beyond the Nation (2019), wydana ostatnio przez CEU Press, opisuje relacje między emigracyjną działalnością wydawniczą a tożsamością regionalną państw Europy Środkowej. Dr Labov realizuje projekty w zakresie humanistyki cyfrowej dotyczące formowania się kanonów, eksploracji tekstu i wizualizacji ścieżek recepcji czasopism literackich (Reading Kultura From a Distance, 2015). Obecnie pracuje nad analizą sieci komunikacji teleksowej Radia Wolna Europa w latach 1954–1974, jest też wiceprzewodniczącą akcji COST NEP4Dissent, poświęconej powstaniu ruchów dysydenckich w Europie Środkowej.  

Mobirise best website software