WYSTAWY

Prezentacje wystaw aranżowanych przez Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Mobirise

Aranżacje bibliotek śląskich

Wystawa powstała w 2016 r. na potrzeby Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Obecnie jest stałą ekspozycją w IINiB UWr, prezentowaną w sali 204.
Opracowanie merytoryczne i redakcja graficzna: dr Rafał Werszler.
15 plansz w formacie 100 x 70 cm.

Mobirise

60-lecie Instytutu INiB UWr

Wystawa poświęcona jubileuszowi 60-lecia IINiB UWr, prezentowana w holu Oratorium Marianum UWr podczas konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (listopad 2016).
Opracowanie merytoryczne: Zespół ds. Promocji IINiB UWr.
Redakcja graficzna: dr Rafał Werszler. 
23 plansze formatu 100 x 70 cm.

Mobirise

Humanistyka - Matematyka - Technologia

Wystawa przedstawia relacje lingwistyki, matematyki i technik obliczeniowych w perspektywie historycznej. Otwarcie miało miejsce podczas konferencji lingwistyki kwantytatywnej QUALICO 2018. Obecnie wystawa prezentowana jest w holu ekspozycyjnym Instytutu Informatyki UWr.
Opracowanie merytoryczne: prof. Adam Pawłowski.
Redakcja graficzna: dr Rafał Werszler.
8 plansz w formacie 100 x 70 cm.

Mobirise

Od tabliczki do tabletu

Wystawa przygotowana została w 2014 r. jako jedna z imprez wiodących XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Obecnie jest stałą ekspozycją w IINiB.
Opracowanie merytoryczne: Zespół ds. Promocji IINiB UWr.
Redakcja graficzna: dr Ewa Repucho, mgr Wojciech Sierżęga.
8 plansz w formacie 100 x 70 cm.

Mobirise

Mobirise

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

https://mobirise.com free maker