Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie dziewiąte

Blaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich 

dr hab. Jan Rybicki 
7 czerwca 2019 r., godz. 13.00 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

 

Ilościowa analiza słownictwa tekstów literackich ułatwia wykrywanie stylometrycznych cech indywidualnych pisarzy i dzięki temu umożliwia atrybucję autorską lub wykrywanie plagiatu. Zastosowanie tych samych metod do tekstów znanego autorstwa pozwala z kolei łączyć stylometrię z tzw. czytaniem na dystans, co niekiedy ukazuje związki między tekstami, niewykrywalne drogą tradycyjnej analizy jakościowej. Szczególnie interesujące wyniki otrzymuje się, zliczając i poddając wielowymiarowej analizie statystycznej najprostsze, „mechaniczne” cechy tekstu, takie jak frekwencja bardzo częstych słów. Natomiast próby głębszego wtargnięcia w semantykę tekstu – choćby tak mało ambitne jak analiza wydźwięku – dają znacznie mniej jednoznaczne rezultaty.

Jan Rybicki jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorem licznych prac, w których wykorzystuje metody ilościowe w badaniach literackich w celu poszukiwania stylometrycznych sygnałów autora, tłumacza, gatunku czy płci. Wraz z Maciejem Ederem i Mikem Kestemontem jest współtwórcą pakietu „stylo” dla środowiska oprogramowania statystycznego R – popularnego narzędzia analizy stylometrycznej. Jan Rybicki udziela się też jako tłumacz literacki. Przetłumaczył na język polski ok. 30 powieści takich pisarzy jak John le Carre, Kazuo Ishiguro czy William Golding.

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

This website was made with Mobirise