Stefan Żeromski, Przedwiośnie 
Narzędzia analizy tekstu:
  1. Stefan Żeromski, Przedwiośnie(pdf)
  2. Statystyki wyrazów
  3. Chmura tagów
  4. Rozpoznawanie nazw własnych

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved