Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie czwarte

Dziedzictwo kultury materialnej jako przedmiot badańdr Ksenia Stanicka-Brzezicka
6 kwietnia 2018 r., godz. 12.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie projektu infrastruktury cyfrowej „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa“, zawierającej opisy materialnych pomników kultury z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności uwzględnione zostaną kwestie metodologiczne, związane z filozofią Linked Open Data, wykorzystaniem ontologii i budowaniem relacji danych w formatach graficznym i tekstowym. Wspomniany projekt jest realizowany pod kierownictwem prelegentki w Instytucie Herdera w Marburgu.

Dr Ksenia Stanicka-Brzezicka jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2004­–2013 pracowała jako adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła też badania z zakresu humanistyki cyfrowej, m.in. w Instytucie Historii Sztuki UWr. realizowała z zespołem grant „Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego – narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki”.

Obecnie jest współpracowniczką Instytutu Herdera w Marburgu, gdzie koordynuje międzynarodowy projekt „Zabytki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej – infrastruktura badawcza” (2014-2018). Jego celem jest budowa interaktywnej platformy badawczej dla dokumentacji zabytków sztuki i dokumentacji fotograficznej. Ponadto przygotowuje własny projekt badawczy „Netzwerkanalyse für eine Wissens- und Objektgeschichte der Schlesischen Moderne. Ästhetische Diskurse, technologischer Wandel, Akteure als Gegenstand der Digitalen Kunstgeschichte“. 

skrót wystąpienia
prezentacja

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

The page was made with Mobirise