Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie jedenaste

Konstruowanie wizerunku politycznego celebryty. Lajos Kossuth w tekstach prasowych z połowy XIX wieku

dr Mila Oiva
22 listopada 2019 r., godz. 12:00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

 

Wykład jest poświęcony analizie kreowania wizerunku Lajosa Kossutha jako osobistości politycznej przez XIX-wieczną prasę. Wizytę tego węgierskiego prawnika, polityka i bojownika o wolność z czasów rewolucji 1848 r., złożoną w Stanach Zjednoczonych w latach 1851–1852, szeroko opisywała prasa. Chociaż Kossuth zawdzięczał swoją reputację dokonaniom podczas rewolucji węgierskiej, wyniki badań pokazują, że międzynarodową sławę zdobył później, w czasie swoich licznych podróży. W analizie staram się odpowiedzieć na pytania, jakie rodzaje tekstów prasowych publikowano na jego temat, które z nich miały szerszy oddźwięk, jak Kossuth był postrzegany przez prasę, a także w jaki sposób wiadomości i ich przepływy przyczyniły się budowania jego sławy.
Materiału do analizy dostarczyły zdigitalizowane zbiory Australia’s Trove Newspapers, British Newspapers Archive, Chronicling America, Europeana Newspapers, Hemeroteca Nacional Digital de México, Biblioteki Narodowej Finlandii, Biblioteki Narodowej Holandii, Biblioteki Narodowej Walii, New Zealand's PapersPast i Cengage Newsvault. W analizie wykorzystano program do wykrywania ponownego użycia tekstu Passim i metodę close reading.
Prace opierają się na projekcie badawczym Oceanic Exchanges i są finansowane ze środków Trans-Atlantic Platform / Diggingin to Data funding (2017–2019). Projekt został przygotowany przez zespół naukowców: Jana Keck (Uniwersytet w Stuttgarcie), Mila Oiva (Uniwersytet w Turku), James Parker (Northeastern University), Paul Fyfe (Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej) i David Smith (Northeastern University).
Witryna projektu: https://oceanicexchanges.org
/ .

Dr Mila Oiva (Uniwersytet w Turku, Finlandia) jest historykiem kultury, specjalistą w zakresie historii Rosji i Polski XX wieku oraz humanistyki cyfrowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obiegu informacji. Jest zaangażowana w projekty badające to zjawisko na materiale XIX-wiecznych wiadomości, współczesnych fińskich i rosyjskich forów internetowych poświęconych historii średniowiecznej oraz informacji o wymianie handlowej na rynkach polskim, fińskim i sowieckimi z czasów zimnej wojny.
W swoim doktoracie Tworzenie przestrzeni rynkowej. Polski przemysł odzieżowy, Związek Radziecki i początek marketingu, 1949–1961 (Uniwersytet w Turku, 2017) dr Oiva skupiła się na historii kultury w praktyce handlowej. Rozprawę doktorską przygotowywała na macierzystej uczelni, będąc jednocześnie członkinią fińsko-rosyjskiej sieci studiów rosyjskich i eurazjatyckich w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (FRRESH), której gospodarzem był Instytut Aleksanteri na Uniwersytecie Helsińskim. W latach 2014–2015 była stypendystką Fulbrighta w Instytucie Slawistyki, Studiów Wschodnioeuropejskich i Eurazji (ISEEES) na Uniwersytecie Berkeley, a wiosną 2016 r. uczestniczyła w programie Culture Analytics w Instytucie Matematyki Teoretycznej i Stosowanej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.
 

This web page was designed with Mobirise