The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA


Zgodnie z Object ID Standard, opracowanym z inicjatywy fundacji Jean Paul Getty Trust i stosowanym w instytucjach muzealnych oraz archiwalnych UNESCO, obowiązujący opis dwuwymiarowy dzieła plastycznego to: (wysokość) × (szerokość). Wymiary są podawane w minimetrach.
Zastosowane skróty technik graficznych:
C3 – akwaforta (druk wklęsły)
C4 – sucha igła (druk wklęsły)
C5 – akwatinta (druk wklęsły)
CGD – grafika komputerowa (technika elektroniczna, druk płaski)
CRD – reprodukcja komputerowa (druk płaski)
P7 – offset (druk plaski)
TM – technika mieszana
X3 – linoryt (druk wypukły)
X4 – metaloryt (druk wypukły)

Pozostałe skróty:
mm – minimetr
op. – opus
tech. – technika
UWr – Uniwersytet Wrocławski
wym. – wymiar


Bib. IINiB UWr – Sygn. Bbl Ex – oznaczenie sygnatury z zbiorach Biblioteki IINiB UWr

The site was designed with Mobirise