The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Adelina Yerlanova 

Aktobe (Kazachstan/Kazakhstan) 

PL:

Urodzona w 2000 roku.
Studentka Aktobe Regional State
University (K. Zhubanova), specjalizacja design.
Uczestniczka wystaw konkursowych.

EN:

Born in 2000.
Student of K. Zhubanov Aktobe Regional
State University, specialising in design.
Author of works presented at competition
exhibitions. 

Mobirise

Created with Mobirise bootstrap website theme