The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Helena Urbaniak

Droszków (Polska/Poland)

PL:

Urodzona w 1946 roku.
Ukończyła Liceum Technik Plastycznych
w Tarnowie, kierunek tkaniny artystycznej (1965).
Plastyk w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze (1978–1990). Plastyk w Klubie MPiK w Zielonej Górze
(1990–1992). Pracownia Reklamy (1992–2000). Emerytka.
W 2018 roku powróciła do twórczości artystycznej. Zajmuje się rysunkiem, akwarelą i ekslibrisem. Autorka wystaw indywidualnych
oraz uczestniczka wystaw zbiorowych.

EN:

Born in 1964.
Graduate of the State Secondary School of Arts Techniques in Tarnów, specialising in fabric arts (1965).
Artist at the Provincial and Municipal Public Library in Zielona Góra (1978–1990) and the MP&K Club in Zielona Góra (1990–1992). Owner of the Advertising Studio (1992–2000). At present – retired. In 2018, she reactivated her commitment to arts – drawing, watercolour, bookplates. Author of works presented at solo and group exhibitions.

Mobirise

The website was made with Mobirise templates