The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Katia Lazar

Mińsk (Białoruś/Belarus) 

PL:

Urodzona w 1996 roku.
Ukończyła State Art College A. Glebova w Mińsku (2015) oraz grafikę na European Humanities University na Litwie (2020).
Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych (m.in. International Competition For Ex Libris, Gliwice; International Exlibris Competition in Bodio Lomnago; International Art Plener, Kunice; International Art Plener, Żary, International Biennial of Small Graphic Forms, Rybnik; International Exlibris Competition, Ruse; Festival Graphic, Moskwa; Art Competition Kpaca Week, Mińsk).  Laureatka nagród i wyróżnień.
  

EN:

Born in 1996.
Graduate of the A. Glebova State Art College in Minsk (2015) and, in graphic art, of the European Humanities University in Lithuania (2020). Author of works presented at solo and group exhibitions (among others, International Competition For
Ex Libris, Gliwice, International Exlibris Competition in Bodio Lomnago, International Art Plener in Kunice, International Art Plener in Żary, International Biennial of Small Graphic Forms in Rybnik, Festival Graphic in Moscow, Art Competition Kpaca Week in Minsk). Laureate of prizes and honorary mentions. 

Mobirise

Start a free web page with Mobirise