The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Krzysztof Marek Bąk

Bielsko-Biała (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1977 roku.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Doktor habilitowany sztuki, profesor w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego.
Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.
Prowadzi Pracownię Badań nad Ekslibrisem Współczesnym. Dyrektor Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Gliwicach. Członek Deutsche Exlibris Gesellschaft. Twórczo zajmuje się ekslibrisem artystycznym oraz małą formą graficzną.
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw
zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień.

EN:

Born in 1977.
Graduate of the Academy of Fine Arts in Wrocław.
Habilitated doctor of arts, professor at the Institute
of Arts Studies, University of Silesia. Dean of the Faculty of Arts and Educational Science. Head of the Modern Exlibris Research Studio at the Institute of Fine Arts US. Creative author of numerous bookplates and mini-prints. Artistic Director of the International Exlibris Competition in Gliwice. Member of Deutsche Exlibris-Gesellschaft. Author of works presented at solo and group exhibitions in Poland and abroad. Laureate of prizes and honorary mentions. 

Mobirise

Create a website - Check it