The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Paweł Delekta

Bielsko Biała (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1983 roku.
Magister sztuki na kierunku grafika, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2016).
Doktor sztuki Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (2018).
Zajmuje się grafiką artystyczną, projektową,
plakatem oraz malarstwem.
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik
wystaw zbiorowych.

EN:

Born 1983.
Master’s degree in graphic arts from the Faculty of Arts, University of Silesia (2016).
Doctoral degree from the Faculty of Arts, University of Technology and Humanities in Radom (2018).
Graphic, design and poster artist and painter.
Author of works presented at solo and group exhibitions. 

Mobirise

Designed with Mobirise website themes