The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Karel Tichý

Ostrava (Czechy/The Czech Republic) 

PL:

Urodzony w 1944 roku.
Ukończył High School of Applied Art.
Twórczo zajmuje się grafiką, ekslibrisem, ilustracją książkową.
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych (m.in. Biennale New Year 93–94, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola w Medzilaborce, Słowacja; International Exhibition of Computer Graphics 2002, Opava; International Competition F.I.S.A.E. Ex libris 2005, Belgia; Wystawa Triennale Ex librisu 2006, Chrudim, Czechy; Wystawa Czeskiego i Słowackiego Eklibrisu w Muzeum Farmacji w Hradcu Kralove (2007–2015)). Laureat nagród i wyróżnień.

EN:

Born in 1944.
Graduate of the High School of Applied Arts. Creative graphic, exlibris and book illustration artist. Author of works presented at solo and group exhibitions (among others, Biennale New Year 93-94, Museum of Modern Art Andy Warhol, Medzilaborce, Slovakia; International Exhibition of Computer Graphics 2002, Opava; International Competition F.I.S.A.E.
Ex libris 2005, Belgium; Exhibition Triennale Ex libris 2006, Chrudim; Exhibition of Czech and Slovak harvest bookplates
in the Pharmaceutical Museum in Hradec Kralove (2007-2015)). Laureate of prizes and honorary mentions. 

Mobirise

This page was built with Mobirise