The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Rajmund Aszkowski

Zielona Góra (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1967 roku.
Magister Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Jeden z prekursorów wykorzystywania
techniki cyfrowej do tworzenia ekslibrisów.
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik
wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą.
Laureat nagród i wyróżnień.
Organizator wystaw sztuki.

EN:

Born in 1967.
Master’s degree from the Adam Mickiewicz University,
Poznań. One of the first bookplate artists to use digital techniques.
Author of works presented at solo and group exhibitions
in Poland and abroad. Laureate of prizes and honorary mentions. Art exhibition organiser. 

Mobirise

Made with Mobirise site creator