The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Katarzyna Handzlik

Bielsko Biała (Polska/Poland)

PL:

Urodzona w 1975 roku.
Magister sztuki ma Wydziale Ceramiki i Szkła
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Doktor sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Prowadzi Pracownię Sztuki Przedmiotu na Wydziale Sztuki
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz Deutsche Exlibris Gesellschaft. Twórczo zajmuje się działaniami przestrzennymi, ceramiką, asamblażem, ready mades oraz kolażem i małą formą graficzną, w szczególności ekslibrisem.
Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień (m.in. OscarUś (2016)).

EN:

Born in 1975.
Master’s degree from the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy of Fine Arts in Wrocław.
Doctoral degree from the Academy of Fine Arts in Wrocław. Head of the Studio of Arts Objects at the Faculty of Arts and Educational Sciences, University of Silesia. Member of the Board of the Association of Polish Artists and Designers and of Deutsche Exlibris Gesellschaft. Creative space, ceramics, assemblage, readymade, collage and small graphic form (particularly, exlibris) artist.
Author of works presented at solo and group exhibitions in Poland and abroad. Laureate of prizes and honorary mentions (among others, Oscar UŚ (2016)).  

Mobirise

Start a free site with Mobirise