The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Rafał Werszler

Wrocław (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1968 roku.
Magister sztuki na Wydziale Ceramiki i Szkła, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1993). Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego (2015).
Adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Plastyk w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczo zajmuje się grafiką, malarstwem, sztuką włókna, projektowaniem graficznym. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych
w Polsce i za granicą. Laureat nagród, wyróżnień i odznaczeń
(m.in. Zasłużony Działacz Kultury RP (2003)). Organizator wystaw sztuki.

EN:

Born in 1968.
Master’s degree from the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy of Fine Arts in Wrocław (1993). Doctoral degree in humanities from the Faculty of Letters, University of Wrocław (2015). Assistant professor at the Institute of Information and Library Science, University of Wrocław. Artist at the Lower Silesian Public Library in Wrocław. Member of the Board of the Association of Polish Artists and Designers. Creative graphic and fibre artist, painter and graphic designer. Author of works presented at solo and group exhibitions in Poland and abroad. Laureate of prizes and honorary mentions (among others, Meritorious Activist of Culture (2003)). Art exhibition organiser.   

Mobirise

Made with Mobirise - Visit site