The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Agnieszka Lipska

Władysławów (Polska/Poland) 

PL:

Urodzona w 1975 roku.
Absolwentka PWSZ w Koninie i studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu (filia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Twórczo zajmuje się malarstwem i poezją. Exlibris tworzy od 2012 r.
Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych. Laureatka nagród i wyróżnień
(m.in. 3 nagrody na wystawie exlibrisu w Ruse, Bułgaria).
 

EN:

Born in 1975.
Graduate of the State High School of Fine Arts in Konin and of the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz (branch of the Adam Mickiewicz University, Poznań). Creative painter and poet. Exlibris artist since 2012. Author of works presented at solo and group exhibitions. Laureate of prizes and honorary mentions (among others, of the 3rd prize in the exlibris exhibition in Ruse, Bulgaria).

Mobirise

Made with Mobirise html website templates