The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Jan Wiktor Tyra

Żary (Polska/Poland) 

PL:

Urodzony w 1952 roku.
Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (1990–2014). Animator
i organizator Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Dzieci
i Młodzieży (1986). Pomysłodawca i organizator Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Prace eksponował na wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Twórca ekslibrisów od 1978 roku. Uhonorowany odznakami: Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007); Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2012); Złota Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2014).

EN:

Born in 1952.
Graduate in history from the Adam Mickiewicz University, Poznań, and in law from the University of Wrocław. Head of the Municipal Public Library in Żary (1990–2014). Organiser of the International Biennial of Children’s and Young Adults’ Bookplates (1986). Initiator and organiser of “Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy”. Author of works presented at group exhibitions in Poland and abroad. Exlibris artist since 1978. Honoured with the badge of Meritorious Activist of Culture (2007), the Medal of Merit of the Polish Librarians’ Association (2012), and the gold Honorary Badge of the Polish Librarians’ Association (2014).   

Mobirise

Designed with Mobirise