The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Ryszard Bandosz

Warszawa (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1947 roku.
Bibliofil, kolekcjoner, twórca ponad 800 ekslibrisów
w technice linorytu. Członek zespołu redakcyjnego
„Ex Bibliotheca”. Wyróżniony za działalność artystyczną
i popularyzację ekslibrisu odznakami: „Honoris Gratia” (2012), Zasłużony Działacz Kultury (2018).
Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik
wystaw zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień.
Organizator wystaw sztuki.

EN:

Born in 1947.
Bibliophile, collector, creator of over 800 linocut bookplates. Member of Ex Bibliotheca Editorial Team.
Acknowledged for his activity as an artist and populariser of bookplates with the honorary badges
Honoris Gratia (2012) and Meritorious Activist of Culture (2018). Author of works presented at solo and group exhibitions. Laureate of prizes and honorary mentions.
Art exhibition organiser. 

Mobirise

The site was started with Mobirise