The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Yulia Ananyeva

Twer (Rosja/Russia)

PL:

Urodzona w 1971 roku.
Od 2003 r. członek Międzynarodowego
Związku Artystów (AIAP UNESCO).
Autorka wystaw indywidualnych
oraz uczestniczka wystaw zbiorowych.

EN:

Born in 1971.
Member of the International Association
of Art (AIAP UNESCO) since 2003.
Author of works presented at solo
and group exhibitions. 

Mobirise

Made with Mobirise website builder