The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA


Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji "Od Książki do czytelnika"

Redakcja:
dr hab. Anna Cisło,
dr Kamila Augustyn,
dr Rafał Werszler

Opracowanie graficzne wystawy, katalogu i strony www:
Kurator wystawy,  Rafał Werszler

Korekta w języku polskim:
Kamila Augustyn

Tłumaczenie na język angielski:
Anna Cisło

2021 © Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

This website was created with Mobirise site themes