The International Exhibition of Exlibrises, 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego 
GALERIA

Czesław Woś 

Ostrów Wlkp. (Polska/Poland)

PL:

Urodzony w 1944 roku.
Magister na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizator Międzynarodowego Biennale
Małej Formy Graficznej i Ekslibrisów w Ostrowie Wielkopolskim.
Twórczo zajmuje się grafiką i malarstwem. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych w Polsce
i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień.
Organizator wystaw sztuki.  

EN:

Born in 1944.
Master’s degree from the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń.
Member of the Board of the Association of Polish Artists and Designers. Co-organiser of the International Biennial of Small Graphics and Exlibris in Ostrów Wielkopolski. Creative graphic artist and painter. Author of works presented at solo and group exhibitions in Poland and abroad. Laureate of prizes and honorary mentions. Art exhibition organiser. 

Mobirise

Make your own site - Click here