Special bibliographies

Author Title Description
Siwecka DorotaLinked Open Data.
Projekty biblioteczne dotyczące kreowania otwartych danych powiązanych (Linked Open Data) w Europie. Bibliografia piśmiennictwa za lata 2007-2017
Bibliografia publikacji poświęconych zagadnieniu otwartych danych powiązanych w środowisku bibliotecznym (2007-2017) z ukierunkowaniem na biblioteki narodowe w Europie. 
Koredczuk BożenaWykaz sprawozdań (z wystąpień członków i gości na posiedzeniach Komisji Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1953-2013Wykaz sprawozdań (z wystąpień członków i gości na posiedzeniach Komisji Bibliologii (Bibliografii) i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1953-2013
Bernacki PawełPolska literatura fantastyczna 1901-1945Bibliografia będzie gromadzić teksty z zakresu polskiej literatury fantastycznej, które ukazały się w latach 1901 - 1945.
Nabiałczyk KarinaBibliografia piśmiennictwa o Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ​Uniwersytetu ​ Wrocław​skiego​ za lata 1956-2017Rejestruje piśmiennictwo naukowe, fachowe i popularnonaukowe na temat historii i organizacji Instytutu, prowadzonych badań i wydarzeń naukowych, kadry ​naukowej ​ oraz studentów i absolwentów.
Pawłowski AdamBibliografia polskiej lingwistyki kwantytatywnejBibliografia rejestruje publikacje polskich autorów lub obcokrajowców, piszących na temat języka polskiego, poświęcone lingwistyce kwantytatywnej. Okres obejmie lata od początku istnienia dyscypliny (XIX wiek) do roku 2010
Augustyn KamilaŹródła informacji o globalnym rynku książki w latach 2001-2017Bibliografia rejestruje polskie i zagraniczne dokumenty (w podziale na typy) na temat rynku książki w ujęciu globalnym oraz w krajach liderów: USA, Chin, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji.
Hojka BożenaIlustrowane i obrazkowe słowniki dla dzieci wydane w Polsce w latach 1989-2015Bibliografia rejestrować będzie słowniki dla dzieci (obrazkowe i ilustrowane) wydane w Polsce w latach 1989-2015. Uwzględnione zostaną różne typy słowników: słowniki jednojęzyczne (zarówno słowniki języka polskiego, jak i słowniki innych języków, służące ich nauce jako obcych), słowniki przekładowe, a także słowniki specjalne, tzw. szkolne. Zgromadzone dane dokumentować będą intensywny rozwój tego sektora rynku wydawniczego na przełomie XX i XXI wieku. 
Łubocki JakubElementarze polskie. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1945–2012Bibliografia o charakterze pochodnym, rejestruje wszystkie elementarze polskie oraz dzieła dot. elementarzy. Zasięg chronologiczny: 1945–2012. Jest to kontynuacja bibliografii Franciszka Pilarczyka Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej
Łubocki JakubStefania Grodzieńska. Bibliografia za lata 1945–1960.Bibliografia obejmuje pierwszych piętnaście lat działalności twórczej Autorki (1945–1960). Bibliografia rejestruje wszystkie prace Stefanii Grodzieńskiej i o Stefanii Grodzieńskiej, niezależnie od ich formy wydawniczej i piśmienniczej.
Pawłowski AdamInternational Bibliography of Quantitative LinguisticsMiędzynarodowa i światowa bibliografia całej lingwistyki kwantytatywnej. Wykorzystuje m.in. zasoby International Quantitative Linguistics Associoation, które ukazywały się w różnych miejscach i formach.
Pawłowski Adam, Stanulewicz Danuta Barwa w języku, literaturze i kulturze oraz innych dziedzinachBibliografia rejestruje publikacje polskie oraz przekłady wydane w Polsce na temat nazw kolorów w ogóle oraz publikacje zagraniczne lub autorów zagranicznych na temat polskich nazw kolorów, wydane do współczesności. 
Cisło Anna„Irlandia” w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu WrocławskiegoWybór pozycji dotyczących Irlandii ze zbiorów Biblioteki UWr i stworzenie ich spisu, podzielonego na kategorie (np. historia; literatura; mapy; media; przewodniki; relacje z podróży; religia, mitologia i życie duchowe; sztuka i architektura; inne)
Siwecka Dorota Projekty Linked Open Data realizowane przez biblioteki narodowe w Europie (stan na koniec 2017 r.) Szybki rozwój technologii cyfrowych sprawia, że coraz szersze ich zastosowanie obecne jest nie tylko w biznesie, ale też w nauce i dydaktyce. Na Uniwersytecie Wrocławskim od kliku lat prowadzone są badania z wykorzystaniem technik komputerowych m.in. do przetwarzania, analizowania i porównywania danych, rozpoznawania znaków, digitalizacji obiektów itp. Istotny jest także fakt stosowania ww. narzędzi nie tylko w naukach ścisłych, ale coraz częściej również w naukach humanistycznych. Poniżej znajduje się lista wybranych projektów realizowanych przez pracowników UWr w latach 2010-2017.

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Page was created with Mobirise web themes