Dorota Siwecka, Uniwersytet Wrocławski
Linked Open Data
Projekty biblioteczne dotyczące kreowania otwartych danych powiązanych (Linked Open Data) w Europie. Bibliografia piśmiennictwa za lata 2007-2017.
 

 
  1. Przegląd
  2. Modyfikacja/aktualizacja
  3. Dodawanie pozycji
  4. Usuwanie rekordów

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved