develop your own website


                     

Digital Humanities Lab
Institute of Library and Information Science
University of Wrocław

Contact

Pracownia Humanistyki Cyfrowej IINiB
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocław
Poland


adam.pawlowski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 343 78 11 


Partners

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego • CLARIN-PL • DARIAH-PL