amp template

Informacja i komunikacja elektroniczna zdominowały współczesny świat. 
Poznaj ich tajniki!

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

Współczesne biblioteki to nowoczesne instytucje kultury, z bogatą ofertą działań animacyjnych i edukacyjnych. Udostępniają swoim użytkownikom ogromne zasoby wiedzy i uczą, jak poruszać się w gąszczu informacji i skutecznie je wykorzystywać. Na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo kształcimy specjalistów, którzy potrafią sprostać tym wyzwaniom.
Nauczysz się:
• sprawnie poruszać się w obszarze nowych technologii i cyfrowych zasobów wiedzy,
• badać i określać potrzeby informacyjne różnych grup odbiorców,
• wyszukiwać, oceniać i udostępniać informacje (e-informacje),
• organizować pracę instytucji książki i kultury,
• wykorzystywać zasoby biblioteczne w pracy z czytelnikiem,
• animować działania kulturalne i edukacyjne. 

Publikowanie cyfrowe
i sieciowe

Przemiany współczesnego rynku wydawniczego i intensywny rozwój komunikacji medialnej od lat wyznaczają kierunek kształcenia naszych studentów. Publikowanie cyfrowe i sieciowe to studia, na których zdobędziesz wiedzę potrzebną do zrozumienia tych procesów oraz konkretne kompetencje, dzięki którym pewnym krokiem wejdziesz na rynek pracy.

Nauczysz się:
• tworzyć i rozpowszechniać treści z wykorzystaniem nowych technologii,
• przygotowywać publikacje tradycyjne oraz elektroniczne, których naturalnym środowiskiem jest Internet,
• udostępniać i budować zasoby sieciowe,
• digitalizować i archiwizować zbiory oraz tworzyć kolekcje cyfrowe,
• sprawnie poruszać się we współczesnym środowisku medialnym.  

Mobirise

Informator studencki

Praca od studentów dla studentów, którzy doskonale pamiętają, jak to jest być na pierwszym roku. Informator IINiB UWr pomoże Tobie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Wskaże ciekawe miejsca i pozwoli łatwiej się zaaklimatyzować w studenckim świecie.


Dane kontaktowe


adres:


telefon:

licznik odwiedzin html