Mobirise

Bibliographic
Data Mining

Wrocław Bibliodata Website

Wielkie bibliografie powstawały przez dziesięciolecia wszędzie tam, gdzie narody lub wspólnoty komunikacji wytworzyły znaczący zasób piśmiennictwa. Nie są one jedynie prostymi rejestrami publikacji, służącymi doraźnym potrzebom informacyjnym społeczeństwa. Efekt skali i zawarte w rekordach (meta)dane sprawiają, że wielkie bibliografie w syntetyczny sposób odzwierciedlają trendy kultury, polityki i cywilizacji. Rozwój technologii cyfrowych pozwolił na wydobywanie i wizualizację tej informacji, a Internet stał się doskonałą platformą jej upowszechniania.
Wrocław Bibliodata Website prezentuje w postaci interaktywnej aplikacji efekty rzutowania toponimów (nazw miejscowych) zawartych w danych bibliograficznych na mapy, a także wizualizacje innych informacji, wydobywanych z wielkich bibliografii metodami NLP i text mining. Uwzględniając wymogi metod big data, a także powszechnie stosowane periodyzacje historyczne, jako wzorcowy przyjęto okres tzw. późnej nowożytności i współczesności, którego umownym początkiem jest rok 1800.
Zapleczem naukowym Wrocław Bibliodata Website jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast wsparcie technologiczne zapewnia zespół konsorcjum CLARIN-PL i Politechnika Wrocławska. Pomysłodawcami i wykonawcami projektu są prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr) oraz dr inż. Tomasza Walkowiak (PWr).

Wrocław Bibliodata Website 

Interaktywna mapa nazw miejscowych (toponimów) zawartych w rekordach katalogu Biblioteki Narodowej (1800–2019) oraz w Polskiej Bibliografii Literackiej (druki zwarte od 1988).

Interaktywna mapa nazw miejscowych (toponimów) wraz z wizualizacją kierunków geograficznych zawartych w tytułach i opisach publikacji ujętych w katalogach Biblioteki Narodowej (1860–2019).

This web page was designed with Mobirise