Bibliografia zawartości
czasopism żydowskich


Bibliografia zawartości czasopisma „Cusztajer”, oprac. Adam Stepnowski

Niniejsza bibliografia obejmuje wszystkie trzy numery jidyszowego pisma literacko-kulturalnego „Cusztajer”. Wydawane było ono we Lwowie na przestrzeni trzech lat (1929-1931). Początkowo planowano publikację nowych numerów co kwartał, jednak z powodu trudności finansowych oraz rozbieżności ideologicznych w redakcji, „Cusztajer” ukazywał się nieregularnie, a po trzecim numerze zaprzestano jego wydawania. W piśmie pojawiały się wiersze i proza młodych galicyjskich twórców oraz eseje z zakresu krytyki sztuki i krytyki literackiej. Publikowano również recenzje nowych książek i tomików wierszu. Na łamach “Cusztajera” swoje utwory i eseje publikowali tacy pisarze jak: Isroel Aszendorf, Nachum Bomze, Ber Sznaper, Debora Vogel, Rachela Auerbach, Mojsze Lejb Halpern oraz I. A. Liski.
Reprodukcje obrazów oraz eseje z zakresu krytyki sztuki dotyczyły malarstwa np. Marca Chagalla, Bruno Schulza oraz Fryderyka Kleinmana.

Baza zawiera dokładne dane bibliograficzne, nazwiska autorów, tytuły utworów (w oryginale i tłumaczeniu) oraz adnotacje o rodzaju tekstu lub materiału graficznego. Stworzenie bibliografii było częścią pracy badawczej w ramach rozprawy magisterskiej pod tytułem Cusztajer (1929-1931). Analiza zawartości czasopisma i jego znaczenie dla kultury jidysz w Galicji napisanej pod opieką Joanny Lisek i obronionej w 2018 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pytania lub komentarze do bazy można zgłaszać na adres jej autora: Adam Stepnowski stepnowskiadam@gmail.com

Start a website with Mobirise