Strona prezentuje wyniki projektów naukowych realizowanych lub współrealizowanych w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr. Przedstawione tu badania reprezentują nurt humanistyki cyfrowej, którą uważamy za jedną z kluczowych ścieżek rozwoju współczesnych nauk humanistycznych.

Więcej o nas – czytaj tu

_______________________

Adres  redakcji

Katedra Judaistyki
im. Tadeusza Taubego
Uniwersytet Wrocławski
Św. Jadwigi 3/4,
50-266 Wrocław


Dane kontaktowe
Sekretariat +48 71 375 28 11

Web page was created with Mobirise