Uniwersytet Wrocławski
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki
i nauk o sztuce
DARIAH-PL

Cel

Celem projektu DARIAH-PL jest utworzenie krajowej inteligentnej cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Infrastruktura służyć będzie pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji różnorodnych danych badawczych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.
W tym celu zbudowana zostanie sieć rozproszonych laboratoriów. wyposażonych w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów, powiązaną z podmiotami gospodarczymi.

Planowane efekty

  • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce,
  • digitalizacja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców,
  • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej,
  • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.

Wartość 

Wartość projektu: 129 496 338,76 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 800 000,00 PLN 

The web page was created with Mobirise