Bożena Hojka, Uniwersytet Wrocławski
Ilustrowane i obrazkowe słowniki dla dzieci wydane w Polsce w latach 1989-2015

 

 
  1. Przegląd
  2. Modyfikacja/aktualizacja
  3. Dodawanie pozycji
  4. Usuwanie rekordów
 

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved