Anna Cisło, Uniwersytet Wrocławski
„Irlandia” w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 
  1. Przegląd
  2. Modyfikacja/aktualizacja
  3. Dodawanie pozycji
  4. Usuwanie rekordów
 

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved