Karina Nabiałczyk, Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia piśmiennictwa o Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocław​skiego​ za lata 1956-2017

 

 
  1. Przegląd
  2. Modyfikacja/aktualizacja
  3. Dodawanie pozycji
  4. Usuwanie rekordów
 

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved